Våra tjänster


Befintligt bevattningssystem

Vi hjälper dig gärna att förbättra ditt befintliga bevattningssystem om du ex. inte har full teckning på din gräsmatta. 

Kontakta oss för mer information.

Serviceavtal på trädgårdsbevattning

I ett serviceavtal erbjuder vi tömning av systemet inför hösten för att undvika frostskador på komponenter och kopplingar samt att vi startar upp systemet till våren där vi kontrollerar att spridarna är inställda korrekt.

Kontakta oss för att teckna avtalet!