Bevattningssystem

Gräver oftast med en kedjegrävare, sen rensar man rännan från rötter och stenar för att sen dra ner PEMslang.

Återställning! PEMslang och spridare på plats.                                             

Lungan i hela bevattningssystemet! Man kan installera systemet på olika vis. Här är ventilbrunnarna är nergrävda för att göra det dolt och ge magnetventilerna skydd. Man kan även installera det mot en vägg (inomhus/utomhus)

Hjärtat i hela bevattningssystemet. Här på bilden är en specialtillverkad pump som är installerad för att ta up sjövatten, en frekvensomvandlare vid sidan om. Vi använde oss av kundens befintliga pumphus, placerad nära sjön!

Handkraft och handarbete i all ära. Här spänns kopplingar i skarvar och rännor rensas och fylls igen! (Sommaren 2022)