Villa turf, gräsfrö 10 kg

Villa-Turf är vårt "flaggskepp" för bruksmattan. Med Villa-Turf får du trädgårdsmästarens favoritblandning, en vacker, tät och beständig gräsmatta som är särskilt slitstark och extra robust.

Arterna i Villa-Turf är sammansatta så det skapas en vacker enhetlig matta med bra hälsa, vinterhärdighet och vitalitet. Flera sorter per art ger blandningen ökad robusthet. Innehållet av särskilda sports-rajgräs gör slitstyrkan utmärkt. Det ingår alltid många S-märkta sorter i Villa-Turf - din säkerhet för sorter särskilt lämpade för det svenska klimatet.

Bör gödslas vid etablering.

Sammansättning

Andel Arter och sorter

25% Engelskt rajgräs, Vesuvius S

15% Engelskt rajgräs, Promotor S

5% Rödsvingel med korta utlöpare, Cathrine S

10% Rödsvingel tätvuxen, Joanna S

15% Rödsvingel med långa utlöpare Mellori S

10% Rödsvingel med långa utlöpare, Ryder S

20% Ängsgröe, underjordiska utlöpare Markus S

Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²

1 195,00 kr