House and timer, 9V

Extra stor läsbar skärm och ratt gör det enkelt att ställa in och granska dina bevattningsprogram. I drift visas programstatus, t ex nästa schemalagda cykel och tid som återstår för en aktuell cykel.

Upp till två bevattningstider per dag och för alla dagar i veckan, samt knapparna "water now" och "cancel" pågående bevattning. Regnfördröjning på upp till 96 timmar kan ställas in utan att det lagrade programmet påverkas. Minsta tryck är 1 bar och högsta 6 bar. Automatiken är avsedd för utomhusbruk och rent kallt vatten. Förvaras frostfritt.

Kranansluten automatik med 3/4" gängat utlopp och inlopp. 

1 118,75 kr