EKOTE gödning 25 kg

EKOTE NPK 16-2-7 m. Ca & Mg 

Produkten har ett balanserat näringsinnehåll, anpassat för gräs. Den coatade gödningen ger längre verkan, upp till 3 månader vilket ger färre gödningstillfällen. Kalcium och magnesium förbättrar gräsets färg och bildningen av cellväggar.

Kväveinnehåll: 16%

4% urea (långtidsverkande)

7,1% ammonium N

4,9% nitrat N


Kärnstorlek 3,2 mm.

937,50 kr